Oppilashuolto

Tammelan koulussa toimii uuden opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen oppilashuolto, joka pitää sisällään yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilashuollon sekä pedagogisen tuen. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Pedagogisen tuen tiimi seuraa oppilaiden tuen tarvetta ja toteutumista säännöllisesti.

Yksilöllisen oppilashuollon palveluja tarjoavat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.